Aktuality

NOMINACE DO ANKETY ŘÍČANSKÝ SPORTOVEC ROKU 2018.

Je Váš kamarád úspěšný sportovec? Máte v rodině šampiona? Anebo jste přímo Vy v roce 2018 dosáhl(a) významného úspěchu? Řekněte nám o tom do konce roku (31. 12. 2018). Vítězové ankety v kategoriích jednotlivců i týmů obdrží hodnotné ceny.

Advent v Říčanech

Program prosincových sousedských setkání na Masarykově náměstí

Na most v ulici 5. května se zítra vrátí auta

Most přes železniční trať Praha - Benešov bude zítra ve středu 21. 11. 2018 po pětiměsíční rekonstrukci UVEDEN DO PROVOZU!

Rekonstrukce ulice Politických vězňů aktuálně

V úseku Scheinerova – Sadová je již komunikace téměř dokončena, nyní probíhá pokládka podkladních vrstev živice a ve čtvrtek a pátek bude položena finální vrstva asfaltocementu. Z toho důvodu nebude v pátek po celý den průjezdná lokalita Na Fialce – Sadová – Nová – Scheinerova. Veřejné osvětlení včetně nasvícení přechodu je již dokončeno. V budoucím zeleném pásu je nyní navezena ornice a bude vyseta tráva.

UPOZORNĚNÍ

V noci ze čtvrtka 1.11. 2018 na pátek 2.11. budou probíhat práce na přepojení vodovodních šoupat páteřního vodovodního řadu v křižovatce Politických vězňů x Rýdlova. Práce zahrnují i některé činnosti, které mohou nárazově zvýšit hladinu hluku v bezprostředním okolí stavby. Cílem provádění prací v nočních hodinách je minimalizovat vliv výluky vodovodu na koncové odběratele. Prosíme o pochopení a děkujeme.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ MHD

Dne 27., 28., a 31. prosince 2018 bude omezený provoz MĚSTSKÉ. Linky budou jezdit od 6 do 18 hodin. ŠKOLNÍ linky nepojedou o vánočních prázdninách. Od ledna 2019 by měly platit nové jízdní řády o kterých vás budeme informovat.

Pozdravte vlak prezidenta TGM

Rekonstrukce slavného návratu T. G. Masaryka z exilu vlakem.

Na Komenského náměstí bude místo smrků zasazena lípa jako symbol státnosti

V tomto týdnu dojde k povolenému pokácení dvou smrků stříbrných vedle budovy MěÚ na Komenského náměstí. Důvodem kácení je špatný zdravotní stav stromů, prosychání větví vlivem vzájemné konkurence. Jako náhradní výsadba za pokácené stromy bude v místě vysazena lípa jako strom republiky k výročí 100 let od založení Československého státu.

Práce na mostu přes trať jdou do finále

Na mostovce byla dokončena hydroizolace a dnes se pokládá ochranná vrstva z litého asfaltu. Chodníky a zábradlí jsou již dokončeny v definitivní podobě. Na obou stranách mostu se dokončují zásypy mostních opěr. Při pravidelných denních výlukách jednotlivých kolejí probíhá sanace spodní části mostu. Práce na středovém poli nad kolejištěm probíhají ze speciálního vozíku, který byl vyroben na zakázku na tuto stavbu. Vozík je každé ráno dovezen z nádraží Říčany a je na něm upevněna mobilní konstrukce lešení.

Protihluková stěna v Říčanech budí emoce. Zastupitelé s navrženou podobou stěny nesouhlasí

Středočeský kraj chce u silnice 101 – Říčanská vybudovat protihlukovou stěnu a v Říčanech se rozproudila debata o její stavbě. Někteří obyvatelé a řidiči nesouhlasí s její podobou a termínem výstavby. Stavební práce přinesou další výrazné komplikace v dopravě na hlavním dálničním přivaděči. Radnice se spolu s KSÚS Středočeského kraje a stavebními firmami snaží postup koordinovat. Vedení města brání dopravnímu kolapsu. V Říčanech se dokončují významné dopravní investice. Při rekonstrukci ulice Politických vězňů bude v listopadu uzavřena klíčová křižovatka s ulicí Rýdlova. Navíc řidiči neprojedou ani po mostu 5. května, jehož oprava skončí 20.11.2018.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál