Aktuality

Povolené kácení v souvislosti s opravou mostu 5. května

Oddělení technické správy města (správce veřejné zeleně) informuje, že pravděpodobně v sobotu (18. 8. 2018) dojde k pokácení dvou lip, které jsou v kolizi s opravou pilotů mostu v ulici 5.května. Obě byly ve správním řízení povoleny ke kácení.

Nový regionální dopravní systém PID Lítačka

Od konce letošního léta bude cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující budou mít na výběr mezi více platebními kanály. Dojde tak k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů.

Mládež z Grabow a Říčan se sešla na Lipně

Tento týden probíhá česko-německé setkání mládeže na Lipně, které nese název „Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít“, kterého se účastní žáci a studenti z partnerských měst Grabow a Říčany.

Policie ČR obvodní oddělení Říčany, žádá občany o spolupráci při pátrání po možných pachatelích.

První případ se odehrál v Říčanech Strašín ul. Dlouhá, kdy v nočních hodinách dne 13.6.2018 dva pachatelé vnikli na pozemek rodinného domu a odcizili zde vzácné bonsaje. Majiteli způsobili škodu ve výši 18 000 Kč. Kdyby někdo osoby z fotografií poznal, prosíme, kontaktuje OOP Říčany na tel: 974881730, nebo na email: poj.oo.ricany@pcr.

Den záchranářů – 26. 6. 2018 na Masarykově náměstí Říčany

V Cestě integrace díky svým dlouholetým zkušenostem v práci s dětmi a mládeží, zajišťováním dopravní výuky, vedením preventivních programů si velice často uvědomujeme, jak jsou naše děti, ale i dospělí, takřka stále v ohrožení nebo sami svým neuvědomělým chováním ohrožují. Jde o situace na silnicích, při výletech, během volného času o prázdninách, doma, při mladistvém experimentování, při brigádách nebo s partou. Položili jsme si tedy otázky. Jak upozornit na všechna možná rizika? Jak naučit co největší počet lidí/ dětí správný postup v případě nehody? Jak předat důležité informace, tak aby byly atraktivní a o to více uvízly v podvědomí? Je to vůbec reálné? A tak se zrodil nápad veřejné akce s názvem Den záchranářů.

Od dnešního dne 16. 8. 2018 do odvolání SE OMEZUJE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU ŘÍČANY

Od dnešního dne 16. 8. 2018 do odvolání (nejdéle do 30. 9. 2018) SE OMEZUJE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU ŘÍČANY včetně z něj zásobených obcí (Babice, Březí, Křenice, části Strašín, Pacov a KSF Jažlovice). Platí zákaz zalévání zahrádek, mytí aut (mimo myčky), napouštění bazénů. Zákaz používání vody z veřejného vodovodu platí i na údržbu (kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací, zeleně a podobně. Opatření obecné povahy bylo vyhlášeno na základě žádosti provozovatele vodovodu 1. SčV a.s.

Česko-německého setkání mládeže na Přední Výtoni Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít

V sobotu 28.7.2018 se v pořádku vrátili říčanští a grabowští žáci z týdenního česko-německého setkání mládeže na Přední Výtoni, které neslo název „Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít“.

V lokalitě Na Vysoké chce investor bydlení pro čtyři stovky lidí. Zastupitelé nesouhlasí.

Soukromí investoři připravují v Říčanech výstavbu sídliště s 24 bytovými domy. Jedná se o lokalitu nedaleko Říčanské ulice. Investoři předložili k registraci územní studii pro projekt. V lokalitě dlouhodobě platí stavební uzávěra s povinností zpracování regulačního plánu. Zastupitelé schválili usnesení, že s předloženou územní studií nesouhlasí. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje ji však zaregistrovat musí.

Od 9. 7. 2018 dojde k avizovanému uzavření mostu v ulici 5. května pro dopravu. Průjezdný zůstane pro cyklisty a pěší.

Výluky provozu na trati se nedotknou osobní vlakové dopravy ČD, v některých případech mohou vlaky nabírat zpoždění v řádu několika minut (bude zobrazen na elektronických odjezdových tabulích).

Částečná uzavírka komunikace I/2 Černokostelecká zapříčiní přesunutí a zrušení zastávky BUS

V I. etapě (9.7. – 23.7.2018) dojde k přesunu zastávky ,,Říčany - Průmyslový areál, Černokostelecká,, směr KH. Před Pizzerii Porta Via a Auto Pilař. Všechny linky zůstanou zachovány. V II. etapě (24.7. – 7.8.2018) dojde k přesunu zastávky ,,Říčany - Průmyslový areál, Černokostelecká,, směr KH. Před Pizzerii Porta Via a Auto Pilař. Všechny linky zůstanou zachovány. Dále dojede ke zrušení zastávky ,,Říčany - Průmyslový areál, Černokostelecká,, směr Praha.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál