Aktuality

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření domácností

Český statistický úřad provede v termínu od 1. února do 24. května 2020 výběrové šetření v domácnostech. Přečtěte si, čím se budou tazatelé prokazovat, případně koho kontaktovat.

KARNEVAL NA LEDĚ 30. ledna

Žákovské zastupitelstvo pod záštitou města Říčany pořádá v říčanské Merkur Ice Areně KARNEVAL NA LEDĚ. Těšíme se na vás 30. ledna od 16 do 18 hodin. Vstup pro všechny školáky ZDARMA jako dárek za vysvědčení. Připraven je bohatý program, hudba, soutěže a odměny. Masky vítány, brusle k zapůjčení.

Kácení suchého smrku v Březské

Dne 16. 1. 2020 bude provedeno kácení smrku v ulici Březská 2. Smrk je suchý a kácení je povoleno Odborem životního prostředí MÚ v Říčanech.

„Zelená“ energie v budově úřadu na Komenského náměstí

Elektrická energie v budově městského úřadu na Komenského náměstí bude o něco zelenější, tedy z obnovitelných zdrojů. Zajistí to sto pět fotovoltaických panelů o špičkovém výkonu, které jsou nově umístěny na střeše budovy. Solární energie z 15 % nahradí energii odebíranou z distribuční sítě, tedy z konvenčních zdrojů. Ty u nás stále tvoří převážně energie ze spalování fosilních paliv, hlavně hnědého uhlí. Díky energii ze solárních panelů by mělo být v ovzduší o něco míně škodlivých emisí oxidu uhličitého.

Svoz odložených vánočních stromků každé lednové úterý

Odstrojené vánoční stromky můžete odložit na stanovištích separovaného odpadu. Sváženy budou každé lednové úterý.

Výstava ve Staré radnici

Městský úřad v Říčanech ve spolupráci s Ústavem výtvarné tvorby FA ČVUT v Praze pořádá výstavu studentských prací z městského plenéru. K vidění ve výstavním sále Staré radnice, 1. patro od 20. 2. do 14. 3. 2020. Vernisáž výstavy 19. 2. v 17 hodin.

Kácení narušené vrby v ulici Ke Koupališti

Dnes 17. 1. 2020 se bude kácet vrba v ulici Ke Koupališti 10 na pozemku parc. č. 79/1 v k.ú. Říčany-Radošovice.

Povolené kácení odumřelé třešně a poškozené vrby

Dnes 14. 1. 2020 bude pokácena třešeň v ulici Nová na pozemku parc. č. 1258/1 v k.ú. Říčany u Prahy a vrba v ulici U Studánky na pozemku parc. č. 942/1 v k.ú. Říčany u Prahy. Oba stromy jsou povoleny ke kácení.

DO VZDĚLÁVÁNÍ PATŘÍ SPOLUPRÁCE A NE KONKURENCE

Konference SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL A DĚTÍ NA ŘÍČANSKU 20. února 2020 v KC Labuť v Říčanech. „Úroveň školství v regionu má nejvyšší sílu a dopad na každého žáka“, říkají odborníci na školství. Ale jak to udělat? Vznikají různé strategie, dokumenty, projekty. Mimo jiné také MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání. V oficiálních dokumentech je napsáno: „Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.“ Ale zároveň všichni víme, že nařídit něco shora úplně nefunguje. Ať už je to na úrovni spolupráce školy s rodiči, učitelů mezi sebou, ředitelů či zřizovatelů z různých škol a obcí.

Tip na vánoční dárek

Pokud ještě sháníte dárky a vaše blízké potěší pěkná knížka, zastavte se v infocentru, kde je nyní nově v prodeji publikace s názvem Dějiny samosprávy města Říčany. Knihu vydalo město ke 100. výročí prvních československých komunálních voleb. Naleznete v ní například, jak se jmenoval nejstarší primas, který starosta působil na radnici 6 funkčních období za sebou, který primas s přestávkou 18 období a který 17 funkčních období za sebou (i jak byla tato období dlouhá), jakou soutěž vyhrálo město v r. 1976, jak se původně jmenovalo Masarykovo náměstí a kdy bylo poprvé pojmenováno po TGM, jak vypadala radnice v 18. století, u jaké příležitosti bylo založeno muzeum, jak se Říčany zasloužily o povýšení osady Světice na obec, kdy se spojily s Radošovicemi nebo kdy získalo město svoji vlajku. Dějiny samosprávy zahrnují období od r. 1605 po současnost. Jsou rozděleny podle jednotlivých historických obdobích a podle funkčních období nejvyšších představitelů města. U každého volebního období jsou vypsáni také členové zastupitelstev, výborů, rad, konšelé. U každého funkčního období jsou stručně představeny významné nebo zajímavé události, stavby, akce...

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál