Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze měnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti. Žádost může podat občan ČR starší 18 let, za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce se souhlasem druhého rodiče a u osoby starší 15 let je přiložen i souhlas této nezletilé osoby.

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu osoby, které se změna týká. Správní poplatek činí 1 000 Kč. Na změnu jména či příjmení není právní nárok.

V případě rozvodu manželství se změna příjmení (zpětvzetí bezprostředně předchozího) provádí zdarma do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. Po uplynutí této doby se změna příjmení řeší formou podání žádosti na pracovišti matriky, příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele (za správní poplatek 100 Kč).

Kontakty pro další informace:

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkce
Hostinská Markéta Mgr.323 618 101marketa.hostinska@ricany.cz
Matrika, matrika
Nováková Lucie323 618 101lucie.novakova@ricany.cz
Matrika, matrika

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál