Zničené lesní komunikace v říčanském lese jsou minulostí!

19. 11. 2014

Od září do října se v říčanském lese opravovaly hlavní cesty, které utrpěly obrovské škody při povodni v červnu 2013. Město na jejich sanaci získalo v květnu finanční injekci takřka 1,7 milionu korun z Programu rozvoje venkova SZIF.

 

Stav některých lesních komunikací v říčanském lese se výrazně zlepšil. Cesty, které byly před rokem a půl značně poškozeny v důsledku intenzivních úhrnů dešťových srážek a následných prudkých vzestupů vody v Rokytce a Říčanském potoce, prošly na podzim výraznou proměnou.

„Lesní cesty utrpěly velké škody a jsem rád, že se nám podařilo opravit ty nejhorší případy, kupříkladu vymletý meandr u starého koupaliště,“ říká starosta Vladimír Kořen a doplňuje: „Jednáme s Lesy ČR na úpravách dalších úseků, někde jsou výrazná bahniště, nedobrá je cesta na Strašín, kudy chodí velké množství lidí.“

Od listopadu letošního roku zdobí les upravené trasy vhodné jak pro pěší, tak i cyklisty. Nově však platí na některých úsecích zákaz pro jízdu na koni.

„Zákaz platí na kompletně zrekonstruované lesní cestě z Olivovny na Tehov, kde navržený povrch není vhodný pro jízdu na koních. Může zde dojít k narušení finální vrstvy povrchu cesty a tím také k následnému zmaření investice,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Radek Smetánka.

Velká voda nejvíce poničila cestu od Olivovny k Tehovu, kde způsobila erozní rýhy hluboké až 40 cm. Kompletní rekonstrukce tak zahrnovala i řešení odvodnění, obnovení škarpy v celé délce a vyplaveného propustku.

Opravy probíhaly i na stržené cestě podél Rokytky v lokalitě u Starého koupadla, kde se zpevnil břeh lomovým kamenem. Utržená cesta je nyní širší, zpevněná a v zamokřených částích zcela odvodněná. Lepšího stavu se dočkala také hospodářsky využívaná komunikace od Olivovny do Světic, kde v nejpostiženějším úseku ve směru k modlitbě došlo k úplné rekonstrukci. Jako finální povrch byl použit asfaltový recyklát a to hlavně z důvodu únosnosti této hospodářsky strategické lesní cesty.

Mnoho míst v lese bylo provizorně opraveno ihned po povodních, protože kvůli jejich kritickému stavu by návštěvníkům lesa hrozilo nebezpečí úrazu. Podobně na tom byl i propustek u říčanské hájovny, který byl kompletně obnoven až nyní. "U stržených propustků jsme vybagrovali poškozené části, uložili nové roury o větším průměru a pak jej zasypali, zhutnili a překryli vrchní pojezdovou vrstvou,“ dodává Radek Smetánka.

V loňském roce město připravilo projekt, který řešil opravu škod způsobených v lese. V květnu 2014 na něj získaly podporu 1.670.000,- Kč z výzvy Programu rozvoje venkova SZIF, která byla vyhlášena na obnovu lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření.

Opravy, které prováděla společnost Porr, a.s., stály celkem necelých 2,3 milionu korun.

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)