Ztráta, poškození, odcizení nebo zničení technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla

V případě ztráty, poškození, odcizení nebo zničení technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je nutné žádat u úřadu obce s rozšířenou působností, který vede agendu registru vozidel do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu“.

K žádosti se přikládá:

  • občanský průkaz, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc, 
  • osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“,
  • osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“,

 

Správní poplatek

  • duplikát Osvědčení o registraci vozidla část II – 100,-Kč
  • duplikát Osvědčení o registraci vozidla část I – 100,- Kč

 

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Kontakty pro další informace

 

Soubory ke stažení

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál