Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

V případě ztráty, zničení nebo odcizení registrační značky je nutné žádat u úřadu obce s rozšířenou působností, který vede agendu registru vozidel do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Na odboru správních agend a dopravy podat žádost o Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“.

K žádosti se přikládá:

  • občanský průkaz, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc, 
  • osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“,
  • osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, 
  • registrační značky (poškozené),

 

Správní poplatek

  • Výměna registrační značky – 200,- Kč za 1 novou tabulku.
  • Výměna registračních značek – 400,- Kč za 2 nové tabulky.
  • Zápis změny do technického průkazu – 50,- Kč

 

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Kontakty pro další informace

 

Soubory ke stažení

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál