Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech

Fond: OP LZZ - výzva č. C2 
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
Rok podání: 2013 
Zpracovatel dotace: Ing. Z. Miltnerová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2/2014
Konec projektu: 6/2015 
Celkové náklady:   3 538 457,78 Kč
Z toho dotace: 3 538 457,78 Kč 
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Podle různých kritérií má připadat na jednoho zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany dětí 800 dětí (věk 0-18 let), přičemž říčanský OSPOD má při počtu 7 zaměstnanců na starosti 13 772 dětí ORP. Počet sociálních pracovníků byl teda až dosud silně poddimenzován. V rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost podalo město žádost o dotaci na projekt posílení agendy orgánu v oblasti personální, technické i metodické. Orgán sociálně-právní ochrany dětí bude posílen o tři pracovníky, kteří budou proškoleni na akreditovaných kurzech MPSV a MŠMT. A dále se zajistí další vzdělávání současných pracovníků orgánu. Rovněž se pořídí další materiální a technické vybavení orgánu.

Kulatý stůl č. 18

3. 9. 2015

V rámci projektu C2, zaměřeného na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, proběhl dne 1. 9. 2015 poslední kulatý stůl č. 18 na téma: Attachment. Kulatý stůl se konal v zasedací místnosti Centra Na Fialce v Říčanech. Na kulatý stůl byl pozván MUDr. Peter Pöthe,...

pokračování


Kulatý stůl č. 17

2. 9. 2015

I v srpnu 2015 se konal další kulatý stůl, tentokrát na téma: Speciální techniky při práci s mladistvými. V pořadí již sedmnáctý kulatý stůl se uskutečnil v Centru Na Fialce v Říčanech dne 27. 8. 2015. Na kulatý stůl byla pozvána Mgr. Klára Rudolfová, psychoterapeut a mediátor. Kulatého...

pokračování


Kvalitnější služby pro děti a rodiny. Říčany pokračují v projektu sociálně-právní ochrany dětí až do září 2015

16. 7. 2015

Lepší podmínky a služby sociálně-právní ochrany dětí. To je hlavním cílem projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, který probíhá téměř rok a půl v Říčanech. Díky probíhajícím aktivitám a zvyšování další odbornosti získal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví finanční podporu až do konce září 2015.

pokračování


Kulatý stůl č. 16

16. 7. 2015

V rámci projektu C2, zaměřeného na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, proběhl dne 16. 7. 2015 kulatý stůl na téma: Mediace jako cesta k řešení konfliktů.  Kulatý stůl se konal v zasedací místnosti v Centru Na Fialce. Jako lektorka se kulatého stolu...

pokračování


Kulatý stůl č. 15

15. 5. 2015

Dne 5.5.2015 se v Centru Na Fialce v Říčanech konal v pořadí již patnáctý kulatý stůl na téma: Techniky práce s dětským klientem. Na kulatém stole přednášela Mgr. Eva Petráková - psychoterapeutka. Kulatého stolu se jako vždy účastnily pracovnice OSPOD Říčany. Kulatý stůl je...

pokračování


Kulatý stůl č. 14

23. 4. 2015

V rámci projektu C2, zaměřeného na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, proběhl dne 16.4.2015 kulatý stůl č. 14 na téma: Práce s dětmi se syndromem CAN. Kulatý stůl se konal v zasedací místnosti Centra Na Fialce v Říčanech. Na kulatý stůl byly tentokrát...

pokračování


Kulatý stůl č. 13

26. 3. 2015

I v březnu roku 2015 se konal další kulatý stůl, tentokrát na téma: Rodičovská odpovědnost. V pořadí již třináctý kulatý stůl se uskutečnil v Centru Na Fialce v Říčanech dne 26.3.2015. Na kulatý stůl byla pozvána JUDr. Libuše Kantůrková z OS Kolín. Kulatého stolu se jako vždy zúčastnily...

pokračování


Kulatý stůl č. 12

24. 2. 2015

Dne 19.2.2015 se v Centru Na Fialce v Říčanech konal v pořadí již dvanáctý kulatý stůl na téma: Sanace rodiny. Na kulatý stůl byla pozvána Věra Bechyňová, DiS., ředitelka Českého centra pro sanaci rodiny STŘEP. Kulatého stolu se účastnily pracovnice OSPOD Říčany. Kulatý stůl je...

pokračování


Kulatý stůl č. 11

26. 1. 2015

V rámci projektu C2, zaměřeného na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, proběhl dne 22.1.2015 kulatý stůl na téma: Domácí násilí.  Kulatý stůl se konal v zasedací místnosti Městského úřadu Říčany. Na kulatý stůl byla pozvána policejní psycholožka doc. PhDr....

pokračování


Kulatý stůl č. 10

15. 12. 2014

  Dne 9.12.2014 se v zasedací místnosti Centra Na Fialce konal desátý kulatý stůl na téma: Děti jako oběti trestných činů. Jako lektor se kulatého stolu zúčastnil Vlastimil Zíma, vedoucí DONA kliniky. Kulatého stolu se jako vždy zúčastnily pracovnice OSPOD Říčany. Kulatý stůl je...

pokračování


Kulatý stůl č. 9

11. 11. 2014

Dne 6.11.2014 se v zasedací místnosti MěÚ Říčany na Komenském náměstí konal v pořadí již devátý kulatý stůl na téma: Šikana na školách. Na kulatý stůl byla tentokrát pozvána PhDr. Jitka Cápalová, psycholog pro děti a dospělé. Kulatého stolu se jako vždy zúčastnily pracovnice OSPOD...

pokračování


Kulatý stůl č. 8

17. 10. 2014

Dne 14.10.2014 se v rámci Projektu C2, zaměřeného na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, konal kulatý stůl na téma: Syndrom CAN. Na kulatý stůl byl tentokrát pozván MUDr. Karel Biskup, ředitel DC Stránčice. Kulatého stolu se jako vždy zúčastnily pracovnice...

pokračování


Kulatý stůl č. 7

11. 9. 2014

V rámci projektu C2, zaměřeného na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, proběhl dne 9.9.2014 kulatý stůl na téma: Děti a rozpad rodiny. Pro realizaci kualtého stolu byla využita zasedací místnost MěÚ Říčany na Komenského náměstí.  Jako lektor se kulatého stolu...

pokračování


Kulatý stůl č. 2

18. 4. 2014

V rámci projektu C2, zaměřeného na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, proběhl dne 15.4.2014 již druhý kulatý stůl na téma: Ústavní výchova. Kulatý stůl se konal v zasedací místnosti Na Fialce v Říčanech. Na kulatém stole tentokrát přednášela JUDr. Libuše...

pokračování


Kulatý stůl č. 1

20. 3. 2014

V rámci projektu C2, zaměřeného na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, proběhl dne 18.3.2014 kulatý stůl na téma: Případová konference.  Kulatý stůl se konal v zasedací místnosti Městského úřadu Říčany. Role lektorek se ujaly Martina Smutná a Lenka Mrkvová,...

pokračování


Přidělena finanční podpora

1. 2. 2014

Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ byla městu Říčany přidělena finanční podpora na grantový projekt č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00031 s názvem „Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech“. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánu...

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)